Peri-implantitis DNA Test (PIDT)

Peri-implantitis DNA Test (PIDT)

Bij de Peri-implantitis DNA Test (PIDT) wordt getest op paropathogene bacteriën door middel van de kwantitatieve polymerase kettingreactie (q-PCR).

Inhoud:
  • Patiëntformulier
  • Instructie
  • Paperpoints
  • Retourflesje
  • Retourenvelop
Bestelomgeving met klantnummer

Bestelomgeving zonder klantnummer

Wat is realtime PCR?

PCR staat voor Polymerase Chain Reaction. Polymerase is een enzym dat het vermeerderen van DNA mogelijk maakt. Wanneer een bacterie in patiëntmateriaal aanwezig is, dan kan het DNA van deze bacterie worden gebruikt in de PCR reactie. Door het bij elkaar brengen van de bouwstenen van DNA, herkenningsmoleculen (soort specifieke ‘primers’) en het polymerase enzym, komt de PCR reactie op gang. Theoretisch is 1 DNA molecuul genoeg om de reactie te laten verlopen. Het gevormde DNA kan zichtbaar worden gemaakt in bijvoorbeeld een gel. De PCR techniek wordt toegepast voor het aantonen van medisch belangrijke pathogenen zoals virussen en bacteriën.

Microbiologisch onderzoek van de subgingivale plaque bij patiënten met peri-implantaire problemen kan een bruikbare aanvulling zijn op de klinische diagnose en vormt de basis van een verantwoord antibioticumgebruik. 

Indicatie inzet PIDT

Het testen op paropathogenen is zinvol bij:
  • Patiënten met peri-implantaire infecties

Therapieadvies

Elke uitslag wordt voorzien van een interpretatie van de gegevens en een advies voor mogelijke behandeling.

Deze adviezen zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en jarenlange klinische ervaring, zowel op het gebied van tandheelkunde als de medische microbiologie. LabOral heeft diverse specialisten in huis die de uitslag voorzien van medisch verantwoorde adviezen.

Voordelen PIDT

  • Geen restrictie in transporttijd
  • Uitslag binnen enkele dagen beschikbaar
  • Kan alle dagen van de week, gedurende het hele jaar, worden ingestuurd