Implantologie Screening Test

Implantologie Screening Test

In de orale implantologie is een goede voorzorg en regelmatige nazorg essentieel voor een goede prognose en duurzaam behoud van implantaten. Onderdeel van de voorzorg is een bacteriologische screening om de pathogeniteit van de subgingivale microflora vast te stellen.

Inhoud:
  • Patiëntformulier
  • Instructie
  • Steriele wattenstaaf (voor edentate patienten)
  • Paperpoints (voor partieel dentate patienten)
  • Retourflesje
  • Retourenvelop
Bestelomgeving met klantnummer

Bestelomgeving zonder klantnummer

Is it safe?

Parodontitis een belangrijke risicofactor is voor peri-mucositis en peri-implantitis, het is essentieel om het parodontium ontstekingsvrij te maken voordat er implantaten worden geplaatst.

Daarnaast is het van belang om andere bekende risicofactoren zoals roken, mondhygiëne en de parodontale conditie te inventariseren. Bij de IST wordt getest op paropathogene bacteriën door middel van de geavanceerde, kwantitatieve real time PCR techniek. De IST kan zowel bij partieel dentate als edentate patiënten worden gebruikt.

Indicatie inzet IST

  • Microbiologische screening van patient voor het plaatsen van implantaten

Therapieadvies

Elke uitslag wordt voorzien van een interpretatie van de gegevens en een advies voor mogelijke behandeling.

Deze adviezen zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en jarenlange klinische ervaring, zowel op het gebied van tandheelkunde als de medische microbiologie. LabOral heeft diverse specialisten in huis die de uitslag voorzien van medisch verantwoorde adviezen. De uitslag van de IST wordt voorzien van een Spider Web waarmee een individueel risicoprofiel van de patiënt in beeld wordt gebracht. Hierin worden naast de microbiologische bevindingen ook het roken, de mondhygiëne en de parodontale conditie weergegeven. Op deze manier wordt het risicoprofiel zowel voor de behandelaar als voor de patiënt duidelijk inzichtelijk gemaakt. 

Voordelen PDT

  • Geen restrictie in transporttijd
  • Uitslag binnen enkele dagen beschikbaar
  • Kan alle dagen van de week, gedurende het hele jaar, worden ingestuurd