In memorian Ronnie Groené

Ronnie Goené 1949-2022

 

Eind jaren tachtig was de Parodontologie ‘hot’. In het wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en het PAOT-onderwijs vierde de Parodontologie hoogtijdagen. In 1989 was de tijd rijp voor de introductie van klinische parodontale microbiologie en werd, samen met ondergetekende (AJvW)  door de Kliniek voor Parodontologie LabOral Diagnostics opgericht, in samenwerking met de Vrije Universiteit. Voortschrijdende kennis en inzicht van de parodontale microbiologie in combinatie met nieuwe kennis op het gebied van antibiotica werden de basis voor een nieuwe benadering voor de behandeling van parodontale infecties. Deze ontwikkeling was nieuw in Nederland en voor iets nieuws was Ronnie altijd te porren. Zijn organisatietalent en visie waren daarin leidend. Jarenlang was de KvPA de thuisbasis van LabOral. Ook droeg Ronnie bij aan het wetenschappelijk onderzoek wat van begin af aan de basis is geweest van het handelen van LabOral (o.a. ‘Microbiology in diagnosis and treatment of severe periodontitis. A report of four cases’  Goené RJ, Winkel EG, Abbas F, Rodenburg JP, van Winkelhoff AJ, de Graaff J.  J. Periodontol. 1990). 

 

Een geweldig hoogtepunt werd het eerste congres dat LabOral organiseerde.  We dachten groot dus werd het concertgebouw gecontracteerd, internationale sprekers werden uitgenodigd, de zaal was afgeladen vol. Kunst en wetenschap werden gecombineerd en Ronnie zorgde voor twee Russische muziekkanten, BUGS IN CONCERT was geboren. Ook regelde Ronnie dat aan het eind van de dag iedereen naar huis ging met een prachtige cassette met o.a. een cd met daarop de gespeelde muziek.  Ronnie, met al zijn contacten, zorgde uiteraard ook voor de sponsoring ervan.  Hierna volgde nog diverse BUGS IN CONCERTS. 

 

LabOral is Ronnie Goené veel dank verschuldigd. Mede door hem is er een basis gelegd voor LabOral die nu nog steeds het fundament vormt van deze activiteit. 

 

Graag verwijzen wij u ook naar: https://www.nvvp.org/nieuws/ronnie-goene-1949-2022 , een in memoriam opgesteld door een andere medeoprichter van Laboral Diagnostics, Frank Abbas.  

 

Edwin Winkel en Arie Jan van Winkelhoff